دانلود پایان نامه ارشد برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-5- مروری بر تحقیقات پیشین

پتانسیل VPP برای شرکت در فعالیت های مختلف در تعدادی از مراجع مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در مرجع [17] مزیت بهره گیری از منابع تولید پراکنده[1] و تغییرات مورد نیاز شبکه برای فراهم کردن مشارکت بیشتر تولیدات پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و ساختاری شبیه به VPP پیشنهاد شده می باشد. نیروگاه مجازی می تواند کنترل یک سیستم را که شامل تعداد زیادی از منابع پراکنده می باشد را آسان کند. کاربرد VPP برای برنامه ریزی و چگونگی عملکرد انواع مختلف تولید کنندگان انرژی در مراجع [17، 18]آمده می باشد. مالک و اپراتور نیروگاه مجازی می تواند با بهره گیری از نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری مناسب برای کنترل مجموعه، کارکرد سیستم را بهینه کرده و به سود بیشتری دست یابد. مقاله [19] اطلاعات مورد نیاز برای تهیه یک نرم افزار کنترلی مناسب را مشخص کرده و یک نرم افزار تهیه کرده می باشد. این نرم افزار با بهره گیری از توابعی مانند پیش بینی بار و تولید، در مدار قرار گرفتن نیروگاهها و مدیریت سمت تقاضا، وظایف کنترلی و نظارتی را در یک VPP انجام می دهد. مراجع [20، 21] با بهره گیری از تابع هزینه DER ها یک چهارچوب خودکار برای عملکرد نیروگاه مجازی مطرح کرده می باشد. در این روش روش کوشش دارد تا با در نظر گرفتن قیود شبکه، تولید مجموعه را حداکثر کند. الگوریتم پیشنهاد شده شاخص های قابلیت اطمینان را در محاسبات وارد نکرده می باشد. مراجع[22، 23] روشی را برای تعیین استراژی عملکرد یک DER در ساعت های مختلف با بهره گیری از محاسبه قابلیت اطمینان بدست آورده می باشد. در این مقالات کل سیستم به 4 مؤلفه شبکه توزیع، بار، هزینه قطع و DER تقسیم شده می باشد. برای هر کدام از این مؤلفه ها مدلی در نظر گرفته شده می باشد و با کنار هم قرار دادن این مدل ها استراتژی عملکردی مناسب برای DER را تعیین کرده می باشد. در نهایت با مطالعه 5 مورد مختلف نشان داده می باشد که بهره گیری از شاخص های قابلیت اطمینان، روش مناسبی برای تعیین استراتژی عملکردی کمپانی های توزیع بهره گیری کننده از DER می باشد.

[1] Distributed Energy Resources

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: