دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

3-3- خودروهای برقی وتبادل توان با شبکه(V2G)

یکپارچه سازی تعداد زیادی از وسایل نقلیه الکتریکی (EV) در شبکه برق در حالی که به گونه همزمان کاهش اثرات ناشی از منابع انرژی تجدید پذیر غیرقابل کنترل یکی از اهداف اصلی سیستم هایV2G می باشد. V2G به عنوان ارائه خدمات، مانند انرژی و سرویسهای جانبی مانند ذخایر چرخان، از EV به شبکه تعریف شده می باشد. شکل 3-3 مفهوم V2G را تبیین می دهد.

 

شکل3-2- مفهوم V2G

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این امر را می توان با تخلیه انرژی در V2Gدو طرفه و یا از طریق مدولاسیون نرخ شارژ در V2Gیک سویه اجرا نمود. از طریق V2G، صاحبان EV می تواند در حالی که اتومبیل خود را پارک کرده اند تولید درآمد کنند که این مساله می توانن سبب تشویق دارندگان خودروها برای حضور در بازار گردد. همچنین شبکه از V2G  به صورت قابل توجهی بهره مند می گردد زیرا که با حضور این خودروها انعطاف پذیری و مانور شبکه بیشتر شده و همچنین پشتیبانی از منابع انرژی غیرقابل کنترل میسر می گردد. هرچند که به پیاده سازی و تجاری شدن V2G یکطرفه امیدواری بیشتری می باشد اما محدودیت هایی نیز در این تکنولوژی هست. برای نمونه اندازه ذخیره گردان و یا رزروی که در این حالت می توان پیشنهاد داد نسبت به V2G دوسویه کمتر می باشد هم چنین در این حالت انرژی ذخیره شده در باتری خودرو نمی تواند در صورت لزوم به شبکه تحویل داده گردد[28].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: