مقاله فارسی رایگان دانلود پایان نامه ارشد بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مطالب ارائه شده در این پایان نامه

با در نظر داشتن هدف اصلی این پایان نامه که مطالعه روش های آشکارسازی در سیستم های چندکاربره تداخلی می باشد و به دلیل اینکه با این مسئله بیشتر در مورد سیستم های CDMA روبرو هستیم. در آغاز در فصل 2 به مروری بر سیستم های CDMA می پردازیم و با تبیین تکنیک های مختلف برای پیاده سازی آن، چرایی لزوم بهره گیری از آشکارسازی چندکاربره برای آن ها را تبیین می دهیم.

در فصل 3 آشکارساز های متمرکز را مورد مطالعه قرار می دهیم. که شامل معرفی تکنیک های مختلفی می باشد که به وسیله آن ها می توان به آشکارسازی سیگنال ارسالی همه کاربرانی که سیگنال ارسال شده از سوی آن ها بخشی از سیگنال دریافتی می باشد، پرداخت. این روش ها عبارتند از روش بهینه Maximum Likelihood یا ML و شیوه پیاده سازی آن بوسیله تکنیک عیان ساز کروی به صورت هرس کردن[1] ، روش آشکارسازی ناهمبسته کننده، روش آشکارسازی بر مبنای کمینه کردن میانگین مربع خطا، روش آشکارسازی غیر خطی حذف مرتب شده ی متوالی تداخل[2] (OSIC)  یا روش V-BLAST [3] و روش ماتریس بالامثلثی.

در فصل 4 به مطالعه روش های آشکارسازی غیر متمرکز می پردازیم. در این مورد هدف برخلاف آشکارسازی متمرکز، آشکارسازی سیگنال کاربری خاص و مطلوب می باشد که سیگنال ارسالی آن بخشی از کلّ سیگنال دریافتی را تشکیل می دهد. در این زمینه، آغاز روش های آشکارسازی وفقی را مطالعه می کنیم و آشکارسازهای وفقی با روش های LMS و RLS را معرفی می نماییم و مورد تحلیل قرار می دهیم. سپس به مطالعه شیوه های معروف و متداول برای آشکارسازی کور می پردازیم. عیان سازی با معیار کمینه کردن انرژی خروجی[4] یا MOE و عیان ساز مبتنی بر زیرفضاها[5] را در این بخش تبیین می دهیم و عملکرد آن ها را مقایسه می نماییم. هم چنین به معرفی روش پیشنهادی خود برای آشکارسازی کور می پردازیم که در آن با انتخاب مناسب اندازه پله با بهره گیری از روش های کنترل فازی عملکرد آشکارساز MOE معرفی شده را بهبود می بخشیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: