دانلود پایان نامه ارشد انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-2 الگوهای زمانی در تحرک انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مورد الگوهای زمانی، توزیع long-tailed distribution در زمان بازگشت به خانه در حرکت افراد دیده می گردد. در تعدد ملاقات های افراد نیز این توزیع هست. Gonzalez و همکارانش در پژوهش خود  (Gonzalez, 2008) در مورد ویژگی های زمانی در تحرک انسانی گرایش افراد به تکرر بازگشت به محل های بازدید شده خود توجه داشته اند. نویسندگان این مقاله توزیع احتمال زمان بازگشت[1] ( احتمال بازگشت در زمان t به محل انتخاب شده) را محاسبه کرده اند. آنها نشان داده اند افراد در 24، 48، 72 و… ساعت بیشترین احتمال بازگشت به یک محل مورد بازدید را دارند.

در پژوهش های علوم رایانه ای تاکید پژوهشگران اغلب بر یافتن الگوهای تحرک انسانی در بعد زمانی بوده می باشد. الگوهایی برای طول ملاقات های افراد و زمان میان دو برخورد متوالی[2] از موضوعات مورد توجه آنها بوده می باشد. در مقالات ( (Chaintreau, 2007و   (Karagiannis, 2010) به این موضوع پرداخته شده می باشد. توزیع احتمال موجود در این زمان های برخورد و زمان های میان آنها نیز یک توزیع heavy-tailed می باشد. طول برخوردها بر تأخیر پیام ها موثر می باشد. امید ریاضی این تأخیرها می تواند واگرا باشد. پرسش مهمی که در این مقالات مورد سوال بوده می باشد. یافتن یک پیشگویی در مورد زمان ملاقات افراد و جایگاه آینده افراد در مورد پایداری لینک های رادیویی می باشد. Song و دیگران در مقاله  (Song C.Q., 2010)  کوشش کرده اند با نتایج شبیه سازی الگوهای خود نشان دهند که به گونه بالقوه تحرک انسانی قابل پیش بینی می باشد.

[1] Return-Time

[2] inter-contact time

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: