دانلود پایان نامه ارشد:خودروهای الکتریکی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

4-2- عدم قطعیت در تولید

یکی از انواع رایج انرژی‌های تجدیدپذیر که تقریباَ در اکثر نقاط دنیا به‌مقدار فراوان در دسترس می باشد انرژی باد می باشد. امروزه بهره گیری از انرژی باد برای تولید توان الکتریکی توجه ویژه‌ای را به‌خود اختصاص داده می باشد. جدای از محاسن نیروگاه‌های بادی، توان تولیدی این نیروگاه‌ها قابل کنترل نمی‌باشد و همراه با نواسانات سرعت باد تغییر می کند. این امر موجب افزایش عدم قطعیت تولید توان در شبکه‌های قدرت می گردد که بر اقدام‌نمود سیستم اثر منفی می گذارد. پس، بایستی در هنگام برنامه‌ریزی‌های مختلف در یک سیستم قدرت به مسئله عدم قطعیت تولید نیروگاه‌های بادی توجه نمود. در این پروژه از یک مدل احتمالی برای برنامه‌ریزی تولید در سیستم‌های تجدیدساختار یافته پیشنهاد شده می باشد که اثر عدم قطعیت تولید نیروگاه‌های بادی را نیز در هنگام برنامه‌ریزی بازار لحاظ می کند. تولید بادی به صورت تصادفی روی پخش توان در شبکه ، پایداری ولتاژ ، اندازه بارگذاری شبکه، کیفیت توان و… تأثیر خود را نشان می دهد. پس برای نشان دادن تاثیر این گونه مولدها از منحنی تابع چگالی احتمال (PDF[1]) سرعت باد که از توزیع های رایلی[2]، ویبول[3]، نرمال[4] و … پیروی می کنند؛ به مقصود برنامه ریزی دقیق تر بهره گیری می کنیم[52-57]. در اینجا از توزیع رایلی برای سرعت باد بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: