دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- ساختار فرستنده و گیرنده در سیستم های CDMA

ساختار فرستنده و گیرنده در این گونه سیستم ها به گونه کلّی به صورت زیر می باشد [31]:

همان گونه که نظاره می گردد، در فرستنده، دو مرحله مدولاسیون بر روی داده های ارسالی انجام می شود. مرحله نخست مدولاسیون با بهره گیری از کد اختصاص داده شده به هر فرستنده انجام می گیرد و بعد از آن مدولاسیون معمول دیجیتال اعمال می گردد.

1-2- کدهای طیف گسترده

به گونه کلّی در سیستم های DS-CDMA از نوع کد جهت گسترده سازی طیف می توان بهره برد که هریک دارای ویژگی ها و کاربردهای خاصّ خود هستند. در ادامه به صورت مختصر معرفی این کدها می پردازیم[29 و 30].

1-2-1- کدهای شبه نویز بیشینه طول[1]

این کدهای به ظاهر تصادفی به شیوه ای معلوم با بهره گیری از یک چند جمله ای سازنده[2] ،  یک حالت اولیه[3] و توسط یک سری ثبّات های شیفت دهنده فیدبک دار خطّی[4] (LFSR) به صورت شکل    تولید می گردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

حالت اولیّه تمام شیفت رجیسترها نباید صفر انتخاب گردد، زیرا در این صورت سیستم تولید کننده کد قادر به ترک این حالت نخواهد بود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: