مقاله رایگان تعیین مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

بخش اول: مدیریت منابع انسانی

مبانی و مفاهیم مدیریت منابع انسانی[1]

مدیریت منابع انسانی، اصطلاحی می باشد به نسبت جدید؛ زیرا از دهه 1970 متداول شده می باشد. بسیاری از مردم هنگامی که می­خواهند به این رشته تصریح کنند، عنوان­های مهجور و سنتی­تر آن را مانند مدیریت امور کارکنان، اداره امور کارکنان، و روابط صنعتی را به کار می­گیرند. همه این عبارت­ها به گونه اساسی مترادف­اند و می­توان آن­ها را به جای یکدیگر به کار برد و کاربرد هر یک از آن­ها به سلیقه شخصی بستگی دارد. با این همه، کسانی هستند که اعتقاد دارند جایگاه مدیریت منابع انسانی کنونی با حرفه کهنه­ای که پیش از آن وجود داشته می باشد بسیار تفاوت دارد (صائبی و طوسی، 1384، 18-17). در عصر جهانی­شدن و پیشرفت سریع فن­آوری، سرمایه انسانی به عنوان مهم­ترین سرمایه­ی سازمان­ها قلمداد شده می باشد. سرمایه انسانی مجموعه­ای از مهارت­ها، دانش و ویژگی­های عمومی افراد در سازمان می باشد و می­تواند نشان دهنده­ ظرفیت انجام کار امروز و پتانسیل کار فردا باشد (هیت و دیگران، 2006). به مقصود بهره گیری و مدیریت بهینه­ی سرمایه انسانی در سازمان­ها، از نخستین ربع سده بیستم، حوزه اداره امور کارکنان  به عنوان مدیریت منابع انسانی متحول گردید (بامبرگر و مشولم، 1384).

مدیریت منابع انسانی عبارت می باشد از به کارگیری سرمایه­های موسسه به مقصود دستیابی به اهداف سازمانی. در تعریف فوق مقصود از به­کارگیری نیروی انسانی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی می باشد و مقصود از منابع انسانی سازمان، تمام افرادی می باشد که در سطوح مختلف سازمان مشغول به فعالیت می­باشند. می­توان گفت ماهیت مدیریت منابع انسانی بر دو اصل استوار می باشد: از یک طرف تأمین نیازهای منابع انسانی را در گرو نیل به اهداف سازمانی می­داند. بر اساس این طرز تلقی، سازمان و کارکنان آن به یکدیگر متکی هستند و مدیران منابع انسانی، با پر کردن خلأ بین مدیران و کارکنان رسیدن به اهداف را تسهیل می­سازند (اصغری، 1386، 13). در تعریف دیگر، مدیریت منابع انسانی عبارت می باشد از به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی ‌مؤسسه به مقصود دستیابی به هدف‌های سازمانی (جزنی، 1388، 26-25).

آرمسترانگ، در تعریف مدیریت منابع انسانی می‌گوید: «مدیریت منابع انسانی عبارت می باشد از مدیریت و اداره استراتژیک (بلندنظرانه) و پایدار باارزش‌ترین دارایی‌های سازمان یعنی کارکنانی که در آن‌جا کار می‌کنند و منفرداً در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می‌کنند (آرمسترانگ،1381).

« مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به مقصود نیل به اهداف سازمان تعریف کرده‌اند (French,1986).

مدیریت منابع انسانی نوعی رویکرد مدیریت بر افراد و بر چهار اصل اساسی زیر استوار می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کارکنان مهم­ترین دارایی سازمان به حساب می­آیند و موفقیت سازمان در گرو اعمال مدیریتی اثربخش بر آنها می باشد.

[1]Humane Resource Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد