برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی-دانلود پایان نامه

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

انواع نیروگاه مجازی

2-3-2-1- تقسیم­بندی نیروگاه مجازی بر اساس نوع عملکرد

2-3-2-1-1- نیروگاه مجازی تجاری[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

CVPP نوعی از نیروگاه مجازی می باشد که برای مشارکت دادن تولیدات پراکنده در بازار انرژی مورد بهره گیری قرار می­گیرد و برای DER های زیرمجموعه­ی خود این امکان را فراهم می­آورد که ریسک ناشی از عدم تولید توان قراردادی خود در بازار را کم کنند.  همان­گونه که قبل ذکر گردید روش کار بازار روز پیش به این شکل می باشد که یک روز قبل از زمان واقعی همه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان انرژی اندازه توان پیشنهادی خود را به بازار ارائه می­کنند. این پیشنهادها به صورت منحنی انرژی بر حسب قیمت می باشد. این کار معمولا برای هر یک ساعت و یا نیم ساعت از یک روز انجام می­گردد. اپراتور بازار از بین این تولید کنندگان مختلف تعدادی از آن­ها را برای تولید توان انتخاب می­کند. اصلی­ترین پارامتر برای این انتخاب قیمت­های پیشنهادی می باشد. اما پارامترهای دیگری مانند شیب افزایش یا کاهش تولید­، کمترین اندازه تولید نیز در این انتخاب تاثیرگذار می باشد. اگر تولیدکننده یک CVPP باشد منحنی توان بر حسب قیمت از جمع منحنی تک­تک تولید کنندگان کوچک تشکیل می­گردد و این پیشنهاد در بازار همانند پیشنهاد ارائه شده توسط یک نیروگاه سنتی مورد مطالعه قرار می­گیرد. زمانی هم که قیمت بازار مشخص گردید اپراتور CVPP برنامه زمانی مشارکت DER ها در تولید را به آن­ها ابلاغ می­کند. در زمان واقعی تولید کنندگان بایستی توان خروجی خود را کنترل کنند تا از به وجود آمدن تراکم در خطوط جلوگیری گردد. همچنین اگر خروجی نیروگاه­ها با مقدار نامی و از پیش تعیین شده تفاوت داشته باشد منجر به ایجاد انحراف در فرکانس نامی سیستم می­گردد. پس اپراتور شبکه نیاز به یک مکانیزم ایجاد تعادل در زمان حال دارد تا این انحراف را پوشش دهد. تهیه این مکانیزم برای اپراتور سیستم هزینه در بر دارد، پس هر نیروگاهی که با انحراف در توان خروجی­اش باعث ایجاد و زیاد شدن این انحراف گردد بر اساس عدم تعادلی که ایجاد کرده بایستی جریمه پرداخت کند. نیروگاه مجازی هم مانند سایر نیروگاه­ها بایستی از انحراف توان خروجی­اش جلوگیری کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: