استامینوفن کدئین همچنان در صدر پر مصرف ترین داروها قرار دارد | اطلاعات دارویی

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

براساس جدیدترین آمار فروش دارویی، استامینوفن کدئین با فروش بیشتر از یه میلیارد عدد قرص و کپسول۵۰۰ میلی گرمی، آموکسی سیلین با اندازه فروش بیشتر از ۳۹۶ میلیارد ریال پر مصرف ترین داروها در کشور از نظر عددی و ریالی در سال ۸۵ شناخته شد.

به گزارش دکتر سلام به نقل ازایسنا، حدود ۵ میلیون عدد قرص سرماخوردگی بزرگسال، بیشتر از ۴ میلیون عدد کپسول ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین، حدود ۸۵۳ میلیون عدد قرص ۵/۲ میلی گرمی دیفنوکسیلات و بیشتر از ۸۱۸ میلیون عدد قرص رانی تیدین طی یه سال گذشته در کشور به فروش رسیده که بر این پایه استامینوفن کدئین، سرما خوردگی بزرگسال، کپسول آموکسی سیلین، قرص دیفنوکسیلات و رانی تیدین پنج داروی اول پر مصرف در کشور از نظر تعدادی شناخته شد.

برپایه این گزارش و براساس اندازه فروش ریالی داروها، کپسول ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین با ارزش بیشتر از ۳۹۶ میلیارد ریال در بالاترین جایگاه داروهای پرفروش کشور از نظر ریالی قرار داره.

هم اینکه قرص ۴۰۰ میلی گرمی سفی کسیم با بیشتر از ۳۲۶ میلیارد ریال فروش، ویال یه گرمی سفتریاکسون با ۲۷۶ میلیارد ریال، قرص استامینوفن کدئین با ۲۷۰ میلیارد ریال و در آخر قرص ۶۲۵ میلی گرمی کوآموکسی کلاو با بیشتر از ۲۶۳ میلیارد ریال فروش به ترتیب جزو پرفروشترین داروها از نظر ارزش ریالی در سال ۸۵ محاسبه شدن.

به باور یه داروساز، میشه از گرانی آنتی بیوتیکا، تجویز و مصرف غیر منطقی دارو و یا زیادی بروز عفونت به عنوان پیش فرضای قابل تصور واسه توجیه زیادی فروش آنتی بیوتیک ها در کشور یاد کرد.

بنا براظهارات این داروساز و گزارشات آماری کشوری داروهای OTC جزو پرفروشترین و پر مصرف ترین داروها در کشور قرار دارن. طوری که از ۱۰ داروی اول پرفروش کشور شش دارو جزو دسته داروهای OTC هستن.

نیاز به ذکراست، داروهای OTC به داروهایی میگن که داروساز بدون نسخه دکتر دارو رو در اختیار مریض قرار میده.

این دسته داروها دارای کمترین اندازه مشکلات با دست کم شدت هستن. هم اینکه چگونگی مصرف اونا، آسون، اندازه تداخل دارویی با غذا و بقیه داروها کم و دارای دست کم محدودیت در موارد منع مصرف هستن.

این داروساز با باور به این که مسئولان فنی داروخانه ها بعضی وقتا به اصرار بیماران مجبور به فروش دارو بدون ارائه نسخه می شن، گفت: با اصلاح فرهنگ مصرف و تجویز درست دارو از طرف جامعه پزشکی میشه مانع مصرف غیر منطقی خیلی از داروها شد.

ایشون اندازه مصرف فراوون دیفنوکسیلات رو با در نظر گرفتن اعمال محدودیتای شدید در ارائه این داروی تحتِ کنترل غیرقابل توجیه شمرد و در آخر به بروز مقاومتای دارویی در بیماران بعد مصرف ناقص و غیرمنطقی آنتی بیوتیکا اشاره کرد.

منبع : hidoctor.ir