اسانس دارچین به مقابله با سوپرباگ ها کمک می کند | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment
: مجموعه: اخبار پزشکی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۵

: اسانس دارچین به مقابله با سوپرباگا کمک می کنه

محققان به این نتیجه رسیدن "سینامالدئید"، ماده موجود در اسانس دارچین، می تونه از راه جلوگیری از رشد و گسترش باکتریای که در مقابل بیشتر آنتی بیوتیکا مقاوم هستن، به مقابله با سوپرباگا کمک کنه.

به گزارش مهر، در حالیکه بیشتر عفونتای ویروسی در حال مقاوم شدن به آنتی بیوتیک ها هستن، «سانجیدا حلیم توپا»، دکتر دانشگاه تکنولوژی سوئینبرن استرالیا، فهمیده که سینامالدئید که عامل ایجاد طعم منحصربه فرد دارچینه می تونه به عنوان جانشین واسه آنتی بیوتیکا در مقابله با سوپرباگا که گروه باکتریای مقاوم به آنتی بیوتیکا هستن، استفاده شه.

 

 

به گفته محققان، ضرورت فوری واسه پیشرفت جایگزینای واسه آنتی بیوتیکای درمان کننده عفونتای طولانی مثل عفونتای به وجود اومده به وسیله سوند ادرار و مفاصل مصنوعی هست.

 

توپا به جای نابودی باکتریا، به بررسی اصلاح رفتار باکتریا از راه مشکل در رابطه باکتریایی به خاطر پیشگیری از تشکیل بیوفیلمای عفونی برآمد.

 

توپا در این باره میگه: «فرضیه ما اینه که با به کار گیری آنتی میکروبای طبیعی مثل اسانسا، در تشکیل بیوفیلما دخالت کنیم. به خاطر همین ما بر تاثیر غلظتای جور واجور سینامالدئید در مراحل جور واجور رشد بیوفیلم تمرکز کردیم.»

 

در این مطالعه، تاثیر غلظتای جور واجور سینامالدئید بر بیوفیلمای تشکیل شده از رشته باکتریای مریض کننده «سودوموناس آئروژینوزا» آزمایش شد.

 

یافته ها نشون داد غلظت مناسب سینامالدئید که در حد مرگبار نبود، موجب کنترل پخش سودوموناس آئروژینوزا و رشد بیوفیلم شد.

 

 

.

منبع :