اسامی ۹ مصدوم حادثه ریلی سمنان بستری در بیمارستان اعلام شد | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

اسامی ۹ زخمی حادثه ریلی سمنان که در بیمارستان بستری هستن، اعلام شد.

پیرحسین کولیوند با اشاره به حادثه ریلی سمنان، اضافه کرد: الان تنها نه زخمی با وضعیت خوب و خوب در بیمارستان بستری هستن و بقیه مصدومان با حال عمومی مرخص شدن.

اسامی مصدومان بستری در زیر اومده.

بیمارستان کوثر سمنان:

۱- آقای نوروز علی آخوندی

۲- آقای حمزه صمدیان

۳- آقای عطا راحلی

۴-آقای احدالله وردی

۵-آقای رضا غفاری

۶-آقای داود بخشی مقدم

۷-آقای شهرام پور عزیز

۸-آقای بهزاد رهبری

بیمارستان ولایت:

۹-آقای محمد بهلولی

منبع :