اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز و تقلبی اعلام شد | تغذیه سالم

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای اسامی شرکتا و فرآورده های غذایی غیرمجاز رو اعلام کرد.

به نقل از ایفدونا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای فرآورده های غذایی رﺷﺘﻪ آش ﮐﺎرﮔﺎه اﻣﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ زاده با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻓﺎرس ﻣﯿﻼد، ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺳﺮاج، عرق گلپوره با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری باشکوه و ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺳﺖ و دوغ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻻﮐﺘﯿﻦ رو غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.

آکا ایران: هم اینکه اجناس ﮔﻼب و ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ  ﮐﺎﺷﺎن ﮔﻼب با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﻬﺎر، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری دانلوپ، ﭼﯿﭙﺲ ﺳﻨﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﮏ درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻃﻼ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻧﺴﯽ، به دلیل جعل یا از دست دادن مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و آزمایش فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شن.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه معرفی این اسامی به قصد مقابله با ارائه اجناس غیرمجاز در سطح عرضه صورت میگیره، از آدمایی که اجناس نامبرده رو در مراکز فروش میبینن خواست معاونتای غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی رو باخبر کنن تا نسبت به جمع آوری اونا عمل لازم رو به عمل بیارن.

براساس این اطلاعیه «ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺗﺎپ رز» که قبل از این به عنوان تولیدکننده فرآورده غیرمجاز منتشرشده بود با در نظر گرفتن ارائه مستندات لازم از طرف مدیران اون مجموعه به عنوان محصولی مجاز جهت تولید و عرضه معرفی می شه.

شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان غذا و دارو، جهت دریافت مشخصات مکانای عرضه فرآورده های غیرمجاز اعلام گردیده.

منبع :