پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکمیت شرکتی و مالیات طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قا نون مالیات Read more…

By 92, ago