پایان نامه ارشد:میزان نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکمیت شرکتی و مالیات طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قا نون مالیات های مستقیم (ق.م.م)  مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از سود اشخاص حقوقی سهم ادامه مطلب…