پایان نامه با کلید واژه های گردشگری، عوامل درونی، عوامل بیرونی، صنعت گردشگری

admin3
نوامبر 30, 2018 0 Comment

نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها که بیانگر نظرات نخبگان حمل‌ونقل هوایی در ایران هستند، ائتلاف با هواپیمایی ترکیه بهترین تصمیم ممکن خواهد بود. فصل پنجم ( جمعبندی) ۵ مقدمه در این […]

پایان نامه با کلید واژه های ۰.۰۶۹، ۰.۰۶۸، (۱/۴، ۱/۲)

admin3
0 Comment

Organizational C_41 C_42 C_43 Financial C_31 C_32 Partner P_1 P_2 Strategic C_11 ? C?_12 C_13 C_14 * * * * * * * * * * * * * * […]

پایان نامه با کلید واژه های ANP، کیفیت خدمات، صنعت گردشگری، گردشگری

admin3
0 Comment

کند و با گذشت زمان این فاصله بیشتر نیز می‌شود. در دو جدول زیر می‌توان ناوگان فعلی ایران ایر را با ناوگان Turkish Airline مقایسه کرد. Aircraft Total Orders Passengers […]

پایان نامه با کلید واژه های توافقنامه، استراتژی، بازاریابی، استراتژیک

admin3
0 Comment

مقایسه با بالاترین سطح ایرلاین هاست.( حتی در این زمینه هندوستان هم فاصله‌ی زیادی با ایران دارد) با توجه به موارد بالا، این دیگر در حوزه‌ی اختیارات حکومت است که […]

پایان نامه با کلید واژه های ANP، تکنولوژی، وضعیت مطلوب، کیفیت خدمات

admin3
0 Comment

تحلیل کرده و ساختار مسئله را ایجاد می‌کنیم. همچنین با توجه به مطالب مطرح‌شده در قسمت ۳-۸-۳، از نتایج این قسمت در ساختن ماتریس حدی ANP نیز استفاده خواهیم کرد. […]

پایان نامه با کلید واژه های DEMATEL، ANP، روش DEMATEL، تحلیل شبکه

admin3
0 Comment

دهیم. این کار از طریق مقایسه‌ی دو به دویی با پرسیدن این سال که “با توجه به مطلوبیت ما، چه قدر اهمیت دارد که یک معیار با بقیه‌ی معیارها مقایسه […]

پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، سلسله مراتبی، ANP، تحلیل شبکه

admin3
0 Comment

به طور قطع مقررات مسئله را رعایت می‌کنند اما ممکن است ابزار تصمیم‌گیری بد اعمال شود و تصمیم گیر مجبور است در ادامه مقررات جدیدی به مسئله اضافه کند. ۳-۳ […]

پایان نامه با کلید واژه های حقوق مصرف، شبیه‌سازی، حل مسئله، رفاه اقتصادی

admin3
0 Comment

در اواسط دهه‌ی ۹۰ میلادی KLM و Northwest ادعا کردند که ائتلاف آن‌ها ترافیک جدیدی ایجاد کرده۵۸ و تأثیر کاهنده‌ای بر میزان کرایه‌ها خواهد داشت، درحالی‌که در مقابل ادعای آن‌ها، […]

پایان نامه با کلید واژه های استراتژی، استراتژیک، ارزیابی عملکرد، مصرف‌کننده

admin3
0 Comment

از CAB (انجمن غیرنظامی دانش هوایی۲۹)گرفت و به ایرلاین ها اجازه داد که تنوع کرایه‌هایی را که به مسافرین پیشنهاد می‌کنند، افزایش دهند. افزایش تنوع در قیمت کرایه‌ها ایرلاین ها […]

پایان نامه با کلید واژه های استراتژی، استراتژیک، استراتژی ها، نیروی کار

admin3
0 Comment

۸۶% ۱۱ ۱۴۳ ۰ ۰% ۰ ۰% ECN Ercan IST Istanbul (۴.۶) ۲۸۸ ۰ ۸۹% ۱۲ ۱۸۶ ۰ ۰% ۰ ۰% IST Istanbul ECN Ercan (۴.۸) ۲۸۸ ۰ ۸۸% ۱۱ […]