پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ترکیب هیأت مدیره و تهور مالیاتی (اعضای موظف و غیرموظف):

فاما و جنسن(1983)[1] اینگونه استدلال می­کنند که ترکیب هیأت مدیره یک عامل حیاتی در ایجاد هیأت مدیره­ای می باشد که ناظر اثربخش بر اعمال مدیریت بوده و بر ارزش برخورداری از اعضای غیرموظف و موظف بر هیأت مدیره تاکید دارد. آن ها همچنین بر این موضوع تاکید دارند که اثربخشی هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابعی از ترکیب اعضای­ غیرموظف و موظف می باشد در خدمت هیأت مدیره می­باشند. به همین ترتیب، ابراهیم و همکارانش(2003)[2] بر این مدعا هستند که ترکیب هیأت مدیره بر پاسخگویی شرکت به نیازهای جامعه تاثیرگذار می باشد.

قابلیت وجود یا حضور هیأت مدیره بعنوان سازوکار حاصل داخلی کم­هزینه کنترل را می­توان با گنجاندن اعضای­غیرموظف در هیأت مدیره ارتقا داد (فاما، 1980). ارزش افزوده­ای که اعضای غیرموظف  با خود به همراه دارد را می­توان به بهترین نحو با لحاظ کردن آن بعنوان داوران حرفه­ای قدردانی نمود داورانی که وظیفه آن ها پیش­بینی رقابت میان مدیران ارشد شرکت می باشد. هیأت مدیره معمولاً شامل تعداد زیادی از اعضای­غیرموظف می باشد که بعنوان میانجی­هایی در توافقات بین اعضای موظف و تصمیمات تحریمی ایفای تأثیر می­کنند که دربرگیرنده معضلات عمده نمایندگی می باشد. انتصاب نسبت بالاتری از اعضای موظف در هیأت مدیره بایستی باعث ارتقا  اثربخشی آن ها در نظارت بر مدیریت و بهبود تطبیق شرکتی گردد.(فاما  و جنسن، 1983).

تحقیقات پیشین مانند: دی­انجل، (1994)؛ بیسلی، (1996)؛ یرماک، (1996) و اوزون، (2004) به مطالعه تاثیر نظارت موثر بر احتمال گزارش­دهی مالی و کلاهبرداری شرکتی پرداخته­می باشد. این تحقیقات نشان می دهد که شرکت های دارای نظارت موثرتر بر مدیریت کمتر احتمال دارد در کلاهبرداری­های شرکتی درگیر شوند زیرا که اعضای غیرموظف از انگیزه ناچیزی برای حضور در این گونه رفتار برخوردارند. بویژه، پرداخت حقوق و مزایا به اعضای غیرموظف معمولاً ارتباطی با عملکرد مالی و یا قیمت سهام شرکت ندارد، این مدیران از انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت برخوردارند. بازار خارجی برای اعضای­غیرموظف نیز بایستی به عملکرد مناسب پاداش داده و به اعضای­ غیرموظف نظم ببخشد که در نظارت بر مدیریت ناکارامد هستند.

ادبیات مسئولیت ­اجتماعی­شرکتی نیز بر اهمیت اعضای­غیرموظف در نظارت بر رفتار مدیرعامل در مقوله تصمیمات راهبردی کلیدی تاکید دارد که بطورکلی بر جامعه تاثیرگذاراست (پیرس و زهرا، 1991، ابراهیم 2003، رز، 2007 ). اعضای غیرموظف  در تأثیر های خود بعنوان ناظران تصمیمات راهبردی شرکتی، بایستی بنحوی فعال حامی پاسخگویی بیشتر شرکت به نیازهای جامعه باشند.  همچنین تایید می­کنند که اعضای­غیرموظف به احتمال زیاد نسبت به اعضای موظف مخالف تعریف نامشخص عملکردی از شرکت هستند که اکثراً بر روی معیارهای مالی متمرکز بوده و به پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه گرایش دارند (ابراهیم و همکارانش، 2003).

[1] Fama .& Jensen

[2] Ibrahim et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد