پایان نامه مدیریت:میزان توفیق روشهای الکترونیکی در جمع ­آوری کمک­های مردمی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.

1-1-   فرضیه­های پژوهش

چهار فرضیه ذیل در این پژوهش مورد مطالعه قرار می­گیرند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شاخص­های موثر در یافتن بهترین روش پرداخت الکترونیکی دارای تاثیر یکسانی می­باشند.
  2. بهره گیری از زیرساخت های روشهای الکترونیکی تاثیر زیادی در افزایش مشارکت وکمک های مردمی دارد.
  3. روشهای الکترونیکی جمع آوری کمک ها مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.
  4. بهره گیری از کارتهای شهروندی (بلیط های الکترونیکی اتوبوس و مترو و…) با دستگاه های کارتخوان طراحی شده به این مقصود بیش از سایر موارد باعث افزایش کمکها می­گردد.

1-2-   روش پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می­باشد که بصورت میدانی با انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه­هایی که در اختیار نمونه آماری قرار می­گیرد، انجام شده می باشد، درضمن از اطلاعات کتابخانه­ای از طریق مقالات، مجلات، کتب، اینترنت و نشریات معتبری که با موضوع پژوهش ارتباط داشته­اند بهره گیری شده می باشد.

1-3-   روش گردآوری اطلاعات

پژوهشگر بایستی با بهره گیری از ابزارهایی، داده­های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع­آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه­ها بپردازد. برای جمع­آوری داده­ها به ابزارهای گوناگونی نیاز می باشد که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند، ماهیت و روش پژوهش می باشد.

در این پژوهش از روشهای مختلفی برای گردآوری داده­ها بهره گیری شده می باشد. بعضی از این روشها عبارتند از روش کتابخانه­ای که شامل، کتاب­ها، مقالات تخصصی، پایان نامه­ها و پایگاه­های اینترنتی جهت تدوین فصول 1و2 یعنی مبانی نظری و سوابق پژوهش می­باشد. جهت جمع­آوری اطلاعات از روش میدانی- مصاحبه و توزیع پرسشنامه بهره گیری گردید.

منابع اولیه: مصاحبه با مدیران و کارشناسان و صاحب نظران زمینه پرداخت­های الکترونیکی.

منابع ثانویه: کتابخانه­ای (مطالعه اسناد و مدارک، کتب، مقالات، مجلات، پایان­نامه­ها و منابع اینترنتی)

تبیین مفصل گام­های اجرایی پژوهش (الگوریتم اجرایی) در فصل سوم تبیین داده خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

این پژوهش بصورت مشخص در کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد مطالعه و انجام قرار خواهد گرفت و هدف کاربردی آن یافتن زیرساختهایی بهینه روشهای جذب کمکها و افزایش گروه حامیان و کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری کمکهای مردمی می باشد.

  1. شناسائی اندازه توفیق روشهای الکترونیکی در جمع­آوری کمک­های مردمی.
  2. شناسائی اندازه استقبال از روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  3. شناسائی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  4. مقایسه زیرساخت روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی و یافتن موارد مناسب از بین آنها.

هدف آرمانی این پژوهش کمک به مدیریت و توسعه مشارکتهای مردمی در موسسات عام المنفعه مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از طریق یافتن زیرساخت های مناسب­تر روشهای جدید الکترونیکی انجام می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.  با فرمت ورد

برچسب‌ها: