دانلود پایان نامه پایان نامه مدیریت:سنجش نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر دوگانه مدیرعامل

اگر مدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می­گردد و در این حالت مدیرعامل به گونه بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دوگانه همچنین به مدیرعامل اجازه می دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیأت مدیره را به گونه موثری کنترل کند و پس ممکن می باشد از نظارت موثر جلوگیری به اقدام آورد (جنسن، 1993). ازآنجاکه مدیران از مزیت اطلاعات فراوان بدلیل جایگاه تمام­وقت خود و معلومات اعضای موظف برخوردارند، هیأت مدیره می­تواند براحتی تبدیل به ابزار مدیریت شده و بموجب آن از منافع سهامدار چشم­پوشی و غفلت نماید (ویلیامسون[1]، 2007).

بین اعضای هیأت مدیره، بایستی توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل “بی قید و شرط” فرآیند تصمیم­گیری در شرکت نباشد. علاوه­بر­این تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت، بایستی به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیأت مدیره اطمینان کافی حاصل گردد(کادبری[2] ، 1992).

بر اساس پژوهش­های علمی انجام­گردید، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیر­عامل مانند محرک­هایی به شمار می­آید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب کاهش معضلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می­گردد. بعضی از تحقیقات نیز نشان می دهد که تفکیک وظایف، واقعا موجب بهبود قابل ملاحظه­ای در عملکرد مالی شرکت شده­می باشد (پیل و اودانل[3]، 1995).

به نظر می­رسد که فرهنگ حاکم بر هیأت مدیره شرکت های امریکایی با بروز هرگونه تظادی در میان اعضای آن مخالف می باشد، یعنی مدیر­عامل (که معمولا رئیس هیأت مدیره نیز می باشد) درای قدرت نامحدود بوده و کنترل نهایی فرآیند تصمیم­گیری شرکت را در اختیار دارد.به علاوه معمولا تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های امریکایی زیاد می باشد که این امر خود موجب کاهش تاثیر آن ها می گردد در واقع شواهد آماری نشان داده­می باشد که عملکرد و ارزش شرکت، با تعداد اعضای هیأت مدیره نسبت معکوس دارد(یرماک[4]، 2006).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تقریبا تمام شرکت ها مدیر­عامل و رئیس­هیأت مدیره یک فرد واحد می باشد در حالی که اجماع عموم در مخالفت با این امر روز به روز در حال افزایش می باشد.

بهترین کار آن می باشد که شرکت های اروپایی خود به تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیر­عامل روی آورند تا قادر به ایجاد یک سازو­کار کنترلی در قلب نظام حاکمیت شرکتی خود باشند.

[1] Williamson

[2] Cadbury report

[3] Peel and o donnnell

[4] Yermack

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد