پایان نامه مدیریت:تاثیر نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ساختار هیأت مدیره

شرکت بایستی توسط هیأت مدیره­ای کارا هدایت گردد که این هیأت مدیره مسئول موفقیت شرکت می باشد. تأثیر هیأت مدیره هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل­های اثربخش و سنجیده می­باشد که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیأت مدیره بایستی اهداف راهبردی شرکت را تعیین کند و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به مقصود تحقق اهداف شرکت هست و همچنین بایستی با تعیین ارزش­ها و استانداردهای شرکت، تعهدات خود را نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان اعمال کند.

اعضای هیأت مدیره از بین خود فردی را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که مسئول هدایت و رهبری هیأت مدیره می باشد.

رئیس هیأت مدیره بایستی اطمینان یابد که اطلاعات صحیح به موقع و واضح در اختیار مدیران قرار می­گیرد. رئیس هیأت مدیره بایستی ارتباطات ساختاری بین مدیران­اجرایی و غیراجرایی ایجاد کرده و امکان مشارکت اثربخش اعضای غیرموظف  را در امور خاص فراهم نماید(گزارش کنسل[1]، 2003). چارچوب حاکمیت شرکتی بایستی هدایت راهبردی شرکت و نظارت بر کارایی مدیریت توسط هیأت مدیره و همچنین پاسخگویی هیأت مدیره به شرکت و سهامداران را تضمین کند.

هیأت مدیره بایستی بر مبنایی کاملا آگاهانه، با حسن نیت و با پشتکار و مراقبت مقتضی و به نفع شرکت و سهامدارن انجام وظیفه نماید. در شرایطی که تصمیمات هیأت مدیره، گروه­های مختلف سهامداران را به گونه­ای متفاوت تحت­ تاثیر قرار می دهد، بایستی با کلیه سهامداران به نحو منصفانه برخورد گردد(جلالی، فاطمه، 1386).

به گونه اختصار هیأت مدیره بایستی وظایف کلیدی مشخصی به این تبیین را برآورده کند:

بازبینی و هدایت راهبردی شرکت، برنامه ریزی طرح­های عمده، تعیین سیاست های مربوط به ریسک، نظارت بر اجرای صحیح عملکرد شرکت، نظارت بر مخارج سرمایه­ای عمده، هزینه­های تحصیل و نقدینه­کردن سرمایه­گذاری­.

نظارت بر کارایی رویه­های حاکمیت ­شرکتی و ایجاد تغییرات مورد نیاز.

تعیین پاداش، نظارت و در مواقع ضروری جایگزینی مدیران اجرایی کلیدی

همسوکردن پاداش هیأت مدیره و مدیران اجرایی کلیدی با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران.

ایجاد فرایندهای رسمی و شفاف در خصوص انتخاب و انتصاب هیأت مدیره.

[1] Financial report concil

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد