پایان نامه تعیین نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تئوری وابسته ­به ­منافع

در این دیدگاه، مدیریت کوشش دارد تا از طریق ارتباطات خود با اعضای هیأت مدیره به منافع اطلاعاتی محرمانه و سایر منابع دست پیدا­­کند. بر اساس این دیدگاه، وظیفه هیأت مدیره همکاری و مساعدت با مدیریت جهت تعیین سیاست ها و راهبردهای واحد تجاری می باشد. هیأت مدیره کوشش می کند که محصولات، بازارها و راهبردهای جدید را شناسایی کرده و مدیریت را در اجرای طرح های راهبردی یاری رساند. از این رو، در این دیدگاه انتظار می رود که اعضای هیأت مدیره از ساختاری زیرا تخصص و تجربه تجاری، دانش و  توانایی دستیابی و فراهم­آوردن منافع برون­سازمانی برخوردار باشد.

اساس تئوریکی این تئوری بر پایه تأثیر هیأت مدیره به عنوان  منبع شرکت استوار می باشد.

هیلمن و دالیزل[1]،(2003) و پنروس[2]، (1959) بر مجموعه­ای منحصر به فردی از منابع شرکت که شامل تمام دارایی­ها، امکانات، فرآیندهای سازمانی و ساختار شرکتی به مقصود ارتقا  کارآیی و تاثیر شرکت می­باشد، تاکید کرده­می باشد. از این نقطه نظر ساختار نظارت شرکت و ساختار هیأت مدیره به عنوان منابع در نظر گرفته می گردد که می توانند برای شرکت ارزش افزوده ایجاد کند.

بر اساس تئوری منابع، تأثیر مدیران ­غیرموظف در هیأت مدیره برای دستیابی به عناصر اصلی (تهیه­کنندگان، تصمیم گیرندگان عمومی و سیاسی و گروه­های اجتماعی و قانونی) فراهم می آورند. هیأت مدیره بعنوان وسیله­ای تسهیل­کننده برای دستیابی به چشم­اندازهای شرکت می­باشد. مدیران­ غیرموظف با همکاری دیگر اجزا پیشامدهای محیطی شرکت را مدیریت می کنند.

هیأت مدیره به عنوان سازوکار حمایتی نه تنها بین شرکت و محیط خارج ارتباط مستقر می کند بلکه از منابع در شرایط نامطمئن نگهداری و محافظت می نماید. ارتباط شبکه­ای در این تئوری عملکرد شرکت را افزایش می دهد. هیأت مدیره به عنوان یک منبع نه تنها منابع مورد نیاز را با دیگر منابع جا به ­جا می کند بلکه با تاثیر بر شرایط و منابع باعث بهبود در عملکرد شرکت می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Hilman, AB.J., & Dalziel

[2] Penrose

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد