پایان نامه بررسی نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

مالیات ها عوامل برانگیزاننده­ای در بسیاری از تصمیمات شرکت هاست. شواهد تحقیقات اخیر در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد که اقدامات مدیریتی طراحی­شده برای کاهش مالیات شرکتی از طریق فعالیت­های  تهور مالیاتی در حال تبدیل شدن به یک ویژگی بنوعی فزاینده و معمول دورنمای شرکتی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان می باشد. با این تفاصیل، سیاست های متهورانه مالیاتی شرکتی با خود هزینه­ها و فواید حائز اهمیتی برای مدیریت، سهامداران و بطورکلی جامعه دربردارد. در صورت که فواید و مزایای اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی بر هزینه و مجازات ها ی در پی آن، فزونی یابد شرکت ها از این سیاست ها بهره می­گیرند.

البته از آنجایی­که مالیات ها هزینه قابل ملاحظه ای برای شرکت و سهامداران به وجود می آورند، معمولا انتظار می رود که سهامداران تهور مالیاتی را ترجیح دهند. با این حال این بحث هزینه های غیرمالیاتی بالقوه ای که می تواند با تهور مالیاتی همراه گردد خصوصا هزینه های ناشی از معضلات نمایندگی را نادیده می گیرد.

آندرونی و همکارانش(1998)[1]، اینگونه اظهار نظر می­کنند که از دیدگاه سیاست ملی، مقوله اعمال سیاست های مالیاتی مشکلی می باشد به دیرپایی و قدمت خود مالیات ها و از اینرو از اهمیت واضحی برای ملل سراسر جهان برخوردار می باشد. زیرا ادبیات مالیات به لحاظ تاریخی تمایزی بین جنبه­های شرکتی و فردی تهور مالیاتی پدید آورده می باشد، مدل­های پیشین تهور مالیاتی شرکتی بر مبنای تطبیق با هر فرد مالیات­دهنده تنظیم شده می باشد. هرچندکه، تحقیقات اخیر توسط چن­ و ­چو(2005)[2]، کراکر و­اسلمرود(2005)[3] و دزایی و دارماپالا(2006)[4] دربرگیرنده تهور مالیاتی شرکتی در مقوله نظریه نمایندگی می­باشد که بخاطر ارتباط اصل نمایندگی بین سهامداران و مدیریت در فضای شرکتی بسیار مناسب­تر می باشد.

این مبحث با تحلیل تاثیر هیأت مدیره در تاثیرگذاری بر تهور مالیاتی شرکت در فضای نمایندگی، علاوه بر دیدگاه گسترده­تر مسئولیت اجتماعی ، شرکتی هرچه بیشتر کمک می­کند. وابستگی بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر می باشد همچنانکه سیاست­گذاران مالیاتی بایستی از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روشهای مدیریت مالیات داخلی شرکت ها برخوردار باشند. اینکار بایستی به بهبود کوشش­های دولت در درآمد مالیات بر درآمد شرکتی بیانجامد.

[1] Andreoni et al.

[2] Chen and Chu

[3] Crocker and Slemrod

[4] Desai and Dharmapala

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد