پایان نامه با موضوع نقش ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی:

مگینسون(1993) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده می باشد: “سیستم حاکمیت شرکتی را می­توان مجموعه­ای از قوانین، مقررات، نهادها و روش­هایی تعریف نمود که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند”. همچنین در سال (1999) در فایننشیال تایمز در تعریف حاکمیت شرکتی آمده: “حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ارتباط شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابصه شرکت با جامعه دانست”.

 

سود مشمول مالیات ابرازی :

مقصود  درآمد مشمول مالیاتی می باشد که شرکت طی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 ق.م.م ابراز می کند.

سود مشمول مالیات ابرازی، پس از کسر هرگونه معافیت مالیاتی و سود مشمول مالیات مقطوع از سود ابرازی مطابق با قوانین مالیاتی حاصل می گردد. (سود ابرازی، همان سود مندرج در صورت حساب سود و زیان که بهمراه اظهارنامه مالیاتی تسلیم واحد مالیاتی شده می باشد)

 

درآمد مشمول مالیات قطعی شده:

مقصود درآمد مشمول مالیاتی می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور بعد از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110ق.م.م توسط ماموران تشخیص مالیات نسبت به سود مشمول مالیات ابرازی مودی اظهارنظر می­گردد و ماخذ مالیات قرار می­گیرد. که این ماخذ مالیات تشخیصی را درآمدد مشمول مالیات می­نامند.

 

1-8) اختصار و نحوه فصل بندی پایان نامه

در فصل اول پس از اظهار کلیات پژوهش به گونه مختصر، به اظهار مسئله، اهمیت موضوع، سئوالات پژوهش، فرضیه ها و مطالعه اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تصریح شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فصل دوم آغاز مبانی نظری در زمینه پژوهش به صورت جامع تشریح خواهد گردید و در ادامه آن نتایج تحقیقات قبلی(داخلی و خارجی) انجام شده پیرامون موضوع پژوهش به اختصار اظهار می گردد.

در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته می گردد که در آن فرضیه های پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح می گردد.

در فصل چهارم چگونگی آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج حاصل از این آزمونها ارائه می گردد.

در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها اظهار می گردد و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش مطرح خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

برچسب‌ها:, , ,