پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعریف واژه­های کلیدی

 سیاست های متهورانه مالیاتی:

سیاست های متهورانه مالیاتی فعالیت­هایی می باشد که مدیریت با بهره گیری از اختیارات خود و اقلام تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به مقصود کاهش مالیات پرداختی می نماید.(لنیس و ریچاردسون،2011)

کاهش درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیت ها و اقدامات برنامه ریزی مالیاتی که می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد. (چن و همکاران، 2010)

 

حاکمیت شرکتی:

مگینسون(1993) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده می باشد: “سیستم حاکمیت شرکتی را می­توان مجموعه­ای از قوانین، مقررات، نهادها و روش­هایی تعریف نمود که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند”. همچنین در سال (1999) در فایننشیال تایمز در تعریف حاکمیت شرکتی آمده: “حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ارتباط شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابصه شرکت با جامعه دانست”.

 

سود مشمول مالیات ابرازی :

مقصود  درآمد مشمول مالیاتی می باشد که شرکت طی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 ق.م.م ابراز می کند.

سود مشمول مالیات ابرازی، پس از کسر هرگونه معافیت مالیاتی و سود مشمول مالیات مقطوع از سود ابرازی مطابق با قوانین مالیاتی حاصل می گردد. (سود ابرازی، همان سود مندرج در صورت حساب سود و زیان که بهمراه اظهارنامه مالیاتی تسلیم واحد مالیاتی شده می باشد)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد