دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر توفیق روشهای الکترونیکی در جمع ­آوری کمک­های مردمی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.

1-1-   روش پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می­باشد که بصورت میدانی با انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه­هایی که در اختیار نمونه آماری قرار می­گیرد، انجام شده می باشد، درضمن از اطلاعات کتابخانه­ای از طریق مقالات، مجلات، کتب، اینترنت و نشریات معتبری که با موضوع پژوهش ارتباط داشته­اند بهره گیری شده می باشد.

1-2-   روش گردآوری اطلاعات

پژوهشگر بایستی با بهره گیری از ابزارهایی، داده­های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع­آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه­ها بپردازد. برای جمع­آوری داده­ها به ابزارهای گوناگونی نیاز می باشد که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند، ماهیت و روش پژوهش می باشد.

در این پژوهش از روشهای مختلفی برای گردآوری داده­ها بهره گیری شده می باشد. بعضی از این روشها عبارتند از روش کتابخانه­ای که شامل، کتاب­ها، مقالات تخصصی، پایان نامه­ها و پایگاه­های اینترنتی جهت تدوین فصول 1و2 یعنی مبانی نظری و سوابق پژوهش می­باشد. جهت جمع­آوری اطلاعات از روش میدانی- مصاحبه و توزیع پرسشنامه بهره گیری گردید.

منابع اولیه: مصاحبه با مدیران و کارشناسان و صاحب نظران زمینه پرداخت­های الکترونیکی.

منابع ثانویه: کتابخانه­ای (مطالعه اسناد و مدارک، کتب، مقالات، مجلات، پایان­نامه­ها و منابع اینترنتی)

تبیین مفصل گام­های اجرایی پژوهش (الگوریتم اجرایی) در فصل سوم تبیین داده خواهد گردید.

1-3-   جامعه و نمونه آماری

پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می­گردد. جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند، صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1377، 89). به تعبیری جامعه، مجموعه اعضاء حقیقی یا فرضی می باشد که نتایج پژوهش به آنها تعمیم می­یابد ( دلاور، 1386، 89).

جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش می باشد. یک بخش متشکل از مدیران، معاونان و کارشناسان مرتبط با فناوری اطلاعات در کمیته امداد امام خمینی(ره) و بخش دوم آن مردم عادی و یا بعبارت دیگر خیرین می­باشند، که در بخش اول نمونه آماری به صورت غیرتصادفی و با روش نمونه­گیری تخصصی (قضاوتی) انجام می­گیرد و در بخش دوم نمونه­گیری بصورت تصادفی می­باشد.

1-4-   قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی : نتایج این پژوهش برای نهادها و موسسات عام المنفعه در سطح استان تهران ، مورد بهره گیری و بهره برداری قرار خواهد گرفت. مورد کاوی این پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) می­باشد.

قلمرو موضوعی : پژوهش حاضر پس از مطالعه اطلاعات جمع­آوری شده، به ارزیابی عوامل موثّر در یافتن بهترین روش جذب کمک­های مردمی از طریق روشهای پرداخت الکترونیکی می­پردازد. این پژوهش از نظر موضوعی در قلمرو مدیریت منابع اطلاعاتی می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو زمانی : این پژوهش به لحاظ زمانی در سال 1392 صورت پذیرفته و مولفه­های مربوط به عوامل مهم در جذب مشارکتهای مردمی بصورت الکترونیکی را تا دی ماه سال 1392 را مورد مطالعه و مطالعه قرار داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

این پژوهش بصورت مشخص در کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد مطالعه و انجام قرار خواهد گرفت و هدف کاربردی آن یافتن زیرساختهایی بهینه روشهای جذب کمکها و افزایش گروه حامیان و کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری کمکهای مردمی می باشد.

  1. شناسائی اندازه توفیق روشهای الکترونیکی در جمع­آوری کمک­های مردمی.
  2. شناسائی اندازه استقبال از روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  3. شناسائی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  4. مقایسه زیرساخت روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی و یافتن موارد مناسب از بین آنها.

هدف آرمانی این پژوهش کمک به مدیریت و توسعه مشارکتهای مردمی در موسسات عام المنفعه مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از طریق یافتن زیرساخت های مناسب­تر روشهای جدید الکترونیکی انجام می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.  با فرمت ورد