پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نسبت مدیران موظف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فاما و جانسون (1983) عقیده دارند وجود اکثریت مدیران موظف در هیأت مدیره منجر به عملکرد بالای شرکت می گردد زیرا که این مدیران تصور بهتری از شرکت داشته و در رهبری شرکت در جایگاه بالاتری نسبت به مدیران غیرموظف قرار دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتر و کاراتری بگیرند و هیأت مدیره را وسیله­ای برای نظارت مدیران معرفی می کنند و هیأت مدیره را متشکل از دو قسمت می دانند:

الف)اعضای موظف، مدیرانی که در شرکت سمت اجرایی دارند.

ب)مدیران غیر موظف، مدیرانی که تمام وقت در استخدام شرکت نیستند.

البته مدیران غیرموظف تأثیر بزرگتری در نظارت مدیریت، در مقایسه با اعضای موظف هیأت مدیره دارند. در واقع فاما (1980) اظهار می کند که وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره امکان تبانی مدیران و سلب حقوق و ثروت سهامداران کاهش می یابد و هیأت مدیره به عنوان یک مکانیسم وادار کننده بازار، در کاهش هزینه های داخلی و افزایش نظارت موثر می باشد. همچنین اظهار می کنند که هیأت مدیره در صورتی وسیله­ای موثر برای نظارت بر تصمیمات می باشد که بتوانند نظر (رای) مدیران ارشد را محدود کنند. این محدودیت به سبب وجود اعضای غیرموظف که مستقلند، اعمال می گردد.

اعضای موظف شرکت بطورمعمول مهمترین اعضای هیأت مدیره هستند چراکه آن ها از اطلاعات ارزشمندی درمورد فعالیت­های شرکت برخوردارند که به هیأت مدیره کمک می­کند تا بعنوان سازوکارهای کنترل تصمیم­گیری اثرگذار ایفای تأثیر نمایند (فاما، 1980 [1] ؛ فاما و جنسن، [2]1983). ازاینرو از این هیات­انتظار می­رود تا دربرگیرنده گروه­های مدیریت شرکتی متعددی باشند.هرچندکه، هیأت مدیره قادر به ایفای تأثیر موثر در کنترل تصمیمات نخواهد بود مگراینکه این صلاحدید را محدود نماید که هریک از مدیران بایستی تصمیمات کلیدی بگیرند (بیسلی، 1996).

استیلای هیأت مدیره بر مدیریت می­تواند مدیران را به تبانی و سلب­ثروت سهامدار با حضور در فعالیت­های کلاهبرداری ترغیب نماید. درواقع، شواهد مبین این مساله می باشد که مدیران اقلام حسابداری ارائه­شده در گزارش مالی شرکت را دستکاری خواهند نمود زیرا با انجام اینکار آن ها حقوق و مزایای خود را افزایش می­دهند که با عملکرد مالی شرکت و یا بهای سهام شرکت مرتبط می باشد (فاما، 1980؛ دی­انجلو و همکاران[3]، 1994؛ یرماک[4]، 1996). در یک مجموعه مطالعاتی در مقوله­ای گسترده­تر که دربرگیرنده رویدادهای کلاهبرداری در صورت­های مالی، کلاهبرداری دولتی و تخطی­های مقرراتی می باشد، اوزون و همکارانش(2004)[5]  نشان می­دهند که مدیران برای افزایش ثروت خود مرتکب کلاهبرداری می­شوند.

[1] Fama

[2] Fama and Jensen

[3] DeAngelo et al.

[4]Yermack

[5] Uzun et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد