پایان نامه ارشد رشته برق آشکار سازی غیر متمرکز

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- آشکارسازی کور

در آشکارسازی کور تنها از شکل موج امضای کاربر مطلوبمان آگاهیم و تنها با آن هم زمانی داریم. هم چنین هیچ نوع رشته آموزشی برای حذف تداخل ها دریافت نمی کنیم [20]. برای این نوع آشکارسازی به سبب اهمیت آن روش های بسیاری پیشنهاد شده می باشد (به عنوان مثال [11، 17 و 21]) که از میان آن ها آشکارساز MOE و آشکارساز مبتنی بر زیرفضاها بیش تر مورد توجّه قرار گرفته اند.

1-1-1- آشکارساز MOE

این روش، یک روش ابتکاری می باشد که مبتنی بر ارائه نمایش تازه ای از آشکارسازی خطّی می باشد. در این روش آشکارساز چند کاربره خطّی را به دو مولفه عمود بر هم تجزیه می کنیم که یکی از آن ها همان شکل موج امضای کاربر مطلوب برای مقصود آشکارسازی می باشد که دانسته و ثابت فرض می گردد. بر این مبنا، اگر تبدیل خطّی لازم برای اعمال بر رشته دریافتی را جهت آشکارسازی اطلاعات کاربر مورد نظر با  نشان دهیم، آنگاه تصمیم گیری در مورد اطلاعات ارسالی آن به صورت زیر انجام می پذیرد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

برچسب‌ها:,