تحقیق رایگان پایان نامه ارشد:تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ترکیب تئوری­ها

تئوری­های مذکور هر یک دیدگاه منحصر­به­فردی به این مسئله دارند که جایگاه هیأت مدیره در شرکت چگونه می باشد. تئوری نمایندگی بر تضاد منافع بین مدیر و مالک تمرکز دارد، در حالی که  تئوری مباشرت به مدیران به عنوان مباشران نگاه می کند و بر این فرض استوار می باشد  که یک همسویی بین مباشران و اهداف سازمانی هست. از طرفی تئوری ذینفعان در ارتباط با منافع گروه­های مختلف ذینفع روبرو می باشد. تئوری وابسته به منابع نیز بر اهمیت هیأت مدیره به عنوان یک منبع تاکید می کند و فراتر از تأثیر سنتی­اش در تئوری نمایندگی (مسئولیت نظارت) گام بر می­دارد. در میان تئوری­های بحث شده، دیدگاه تئوری نمایندگی در میان نویسندگان و محققین دانشگاهی مختلف بیشترین توجه را دارا می باشد. تئوری نمایندگی پایه­ای برای استانداردهای راهبردی، آیین­نامه­ها و اصول به وسیله­ی سازمان های زیادی از قبیل؛ سازمان همکاری توسعه اقتصادی[1] ؛صندوق بین المللی پول (1992) می­باشد. هیأت مدیره توسط سهامداران منصوب می گردد تا مدیران را برای محافظت از منابع سهامداران نظارت و کنترل کنند و انتظار می­رود که این تأثیر به وسیله­ی استقلال اعضای­غیرموظف  و جدایی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل موثرتر گردد.  در بخش بعدی از چهار دیدگاه تئوریکی بالا بهره می­گیریم تا ساختار هیأت مدیره را بشناسیم و تاثیر آن را روی سیاست­ های متهورانه ­­مالیاتی شناسایی کنیم.

 

 

 

2-2-4) ساختار هیأت مدیره

شرکت بایستی توسط هیأت مدیره­ای کارا هدایت گردد که این هیأت مدیره مسئول موفقیت شرکت می باشد. تأثیر هیأت مدیره هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل­های اثربخش و سنجیده می­باشد که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می کند. هیأت مدیره بایستی اهداف راهبردی شرکت را تعیین کند و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به مقصود تحقق اهداف شرکت هست و همچنین بایستی با تعیین ارزش­ها و استانداردهای شرکت، تعهدات خود را نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان اعمال کند.

[1] OECD

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد