پایان نامه ارشد:ارائه توفیق روشهای الکترونیکی در جمع ­آوری کمک­های مردمی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.

1-1-1-   متغیر مستقل (X)

متغیر مستقل[1]، متغیری می باشد که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر می­گذارد. (سکاران، 1381،70). متغیر مستقل، متغیر پیش فرض می باشد، به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن می باشد و متغیر وابسته براساس تغییرات آن اندازه­گیری و تعیین می گردد. به این متغیر، متغیر محرک یا درون داد گفته می­گردد و متغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه­گیری، دستکاری یا انتخاب می­گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر اندازه­گیری گردد. به عنوان مثالی ساده در این زمینه می­توان تحقیقی با موضوع مطالعه اندازه ارتباط نوشیدن چای با ابتلا به سرطان معده را در نظر گرفت. در این پژوهش متغیر مستقل نوشیدن چای و متغیر وابسته سرطان معده می­باشد.

در پژوهش آزمایشی، متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می گردد تا تاثیرات آن بر تغییرات متغیر وابسته مشخص گردد. در یک پژوهش غیر آزمایشی متغیر مستقل توسط محقق دستکاری نمی­گردد، اما متغیری می باشد که از پیش هست و فرض شده می باشد که بر متغیر وابسته تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل موثر بر روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمکهای مردمی برای پرداخت اعانه، شامل «زیرساخت­های فناوری اطلاعات»، «استقبال مردم» و «هزینه­های پیاده­سازی روشهای جدید پرداخت»، بعنوان متغیر مستقل معرفی می­گردند.

  • زیرساخت­های فناوری اطلاعات شامل اینترنت، موبایل و… می­باشد.
  • استقبال مردم شامل استقبال از ابزارهای جدید و سنتی می­باشد.
  • هزینه­های پیاده­سازی روشهای جدید پرداخت شامل دستگاه­های خودپرداز، پایانه فروش، موبایل و… می­باشد.

1-1-2-   متغیر وابسته (Y)

متغیر وابسته[2]، متغیری می باشد که تغیرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می­گیرد. (بازرگان و دیگران، 1387،44). متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی‌تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند. متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون­داد یا ملاک می باشد و عبارت می باشد از وجه یا جنبه­ای از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده می باشد. متغیر وابسته، متغیری می باشد که نظاره یا اندازه­گیری می­گردد تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص گردد. در پژوهش آزمایشی، متغیر وابسته به متغیری اطلاق می­گردد که در اثر اجراء، حذف یا تغییر متغیر مستقل، عیان، پنهان یا تغییر می­کند. متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در اختیار محقّق نیست و او نمی­تواند در آن تصرّف و یا دستکاری به اقدام آورد.

با در نظر داشتن اهداف پژوهش « یافتن بهینه­ترین روش جهت جذب کمکهای مردمی» به عنوان متغیّر وابسته انتخاب شده­می باشد.

 

[1] Independent Variable

[2] Dependent Variable

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

این پژوهش بصورت مشخص در کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد مطالعه و انجام قرار خواهد گرفت و هدف کاربردی آن یافتن زیرساختهایی بهینه روشهای جذب کمکها و افزایش گروه حامیان و کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری کمکهای مردمی می باشد.

  1. شناسائی اندازه توفیق روشهای الکترونیکی در جمع­آوری کمک­های مردمی.
  2. شناسائی اندازه استقبال از روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  3. شناسائی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  4. مقایسه زیرساخت روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی و یافتن موارد مناسب از بین آنها.

هدف آرمانی این پژوهش کمک به مدیریت و توسعه مشارکتهای مردمی در موسسات عام المنفعه مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از طریق یافتن زیرساخت های مناسب­تر روشهای جدید الکترونیکی انجام می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.  با فرمت ورد