دانلود پایان نامه در مورد:استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- پیشنهادات

برای ادامه تحقیقات این پایان نامه، با در نظر داشتن گستردگی مطالب موجود در ادبیّات آشکارسازی چندکاربره که خود زمینه ای ویژه در تئوری آشکارسازی در مخابرات به شمار می رود، پیشنهادات متعددی را می توان مطرح نمود. مانند

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه کارایی کلیّه روش های آشکارسازی مطرح شده در حضور کانال های مخابراتی مختلف.
  2. مطالعه کارایی روش پیشنهادی در مورد آشکارسازی کور در کانال های مختلف مخابراتی.
  3. مطالعه کارایی روش های فازی مختلط[1] به جای روش فازی حقیقی برای آشکارسازی کور مطالعه شده در این پایان نامه.
  4. مطالعه سناریو های چندکاربره دینامیکی که در آن ها تعداد کاربران فعال به گونه مرتب در حال افزایش یا کاهش می باشد. در این شرایط بهره گیری از روش های بازگشتی بسیار ضروری می باشد. زیرا که بایستی بتوان شرایط جدید را با در نظر داشتن شرایط قبلی مشخص نمود.
  5. با توجّه به اینکه در یک سیستم چندکاربره بی سیم، در اقدام، کاربران در جایگاه های جغرافیایی مختلفی قرار دارند و سیگنال هایشان را از زوایای متفاوتی به گیرنده ارسال می دارند، می توان با بهره گیری از تکنیک های شکل دهی پرتو در آنتن گیرنده از اثر تداخلی کاربران بر روی یکدیگر کاست. به این آنتن ها، آنتن های هوشمند[2] اطلاق می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: