دانلود پایان نامه بررسی نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تئوری­ ذینفعان در برابر تئوری­ نمایندگی

آیا ممکن می باشد شرکت ها بتوانند ثروت سهامداران را در یک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به بیانی دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی هست؟ در واقع، از لحاظ نظری تفاوت­های مشخصی بین دو الگوی تئوری را سازش ناپذیر می سازد. لکن با مطالعه دقیق­تر می توان به شباهت هایی بین این دو تئوری پی برد به عنوان مثال، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند زیرا آن ها دارای قدمت تصمیم­گیری هستند که به آن ها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق  با ادعاهای دیگر گروههای ذینفع تخصیص دهند(هیل و جونز، 1992). این به آن­ معنا می باشد که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با بهره گیری از واژگان تئوری نمایندگی با فرض وضعیت مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آن ها نه تنها بایستی با منافع سهامداران، بلکه با منافع تمام گروههای ذینفعان دیگر متناسب شوند، همانطور که در گفتار ذیل اظهار شده می باشد که: “…بین گروه کلی روابط ذینفع-کاگزار و روابط کارگمار-کارگزار تعادلی هست که در تئوری ­نمایندگی اظهار می گردد. روابط ذینفع-کارگزار تعادلی هست که در تئوری ­نمایندگی اظهار می گردد. بین روابط ذینفعان-کارگزار و روابط کارگمار-کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف می باشد. به علاوه هر دو ارتباط با ساختار حاکمیت­ شرکتی کنترل می شوند”(هیل و جونز، 1992). همان­طوری که پیش­تر گفته گردید، پذیرش دیدگاه تئوری ­نمایندگی منجر به تبیین تئوری بر اساس منفعت شخصی می گردد، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری هزینه­ معاملات، منجر به بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام نمود، اگر این طور نباشد نمی­توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست­پیدا نمود (حساس یگانه، 1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد