دانلود پایان نامه بررسی ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سوال اصلی پژوهش:

آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

سوالات فرعی:

  • آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی   تاثیر معناداری دارد؟
  • آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟
  • آیا تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

 

 

 

1-5) فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن اهداف و سؤالات پژوهش، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:

1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

3- تأثیر دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

 

1-6) مطالعه اجمالی پیشینه داخلی و خارجی پژوهش

طبق مطالعه های به اقدام آمده، با در نظر داشتن جدید بودن مسأله پژوهش و نیز خاص بودن فرآیند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاکنون پژوهش داخلی در راستای هدف پژوهش حاضر صورت نگرفته می باشد، لیکن با عنایت به اینکه بعضی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین تا حدودی به موضوع مورد پژوهش ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها تصریح می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد