دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد آشکارسازی متمرکز

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1- آشکارسازی وفقی RLS

یکی دیگر از الگوریتم های وفقی متداول که سرعت بالاتری نسبت به الگوریتم  دارد و پس به رشته های آموزشی کم تری برای همگرایی نیاز دارد، الگوریتم کم ترین مربّعات بازگشتی  می باشد. البتّه پیچیدگی محاسباتی این روش نیز نسبت به روش LMS بیشتر می باشد. در این بخش به معرفی این روش خواهیم پرداخت.

الگوریتم RLS بردار  را که شامل همان وزن های مطلوب ما برای آشکارسازی کاربر مورد نظرمان می باشد، به گونه ای انتخاب می کند که تابع هزینه[1] زیر را که شامل جمع مقادیر خطا به صورت وزن دار نمایی در پنجره ای به طول N می باشد، کمینه نماید [16]:

 

که در آن  فاکتور فراموشی[2] نامیده می گردد و هرچه مقدار آن کوچک تر باشد، مقادیر خطای قبلی اثر کم تری برای به هنگام سازی آشکارساز خواهند داشت.

درا ین روش در نهایت به گونه اختصار به هنگام سازی ضرایب وزنی در بردار  به صورت زیر انجام می شود [2، 13 و 23] (جدول 3)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: