بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها-پایان نامه برق

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مقدمّه

در آشکارسازی غیر متمرکز، همان گونه که پیشتر نیز ذکر گردید، تنها به آشکارسازی سیگنال کاربری خاص علاقمندیم که سیگنال ارسالی آن، بخشی از سیگنال دریافتی مان می باشد. این مورد به گونه مثال، در مورد سیستم های تلفن همراه، در مورد Downlink مستقر می باشد که در آن از تمامی آن چیز که دریافت می داریم، تنها به اطلاعات موجود در سیگنالی خاص علاقه داریم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس، در این مورد برخورداری از شکل موج های امضای تمامی کاربران موجود امکان پذیر نیست. هم چنین با در نظر داشتن مسائل امنیتی دسترسی به چنین اطلاعاتی معقول نیز نمی باشد. پس بایستی به دنبال روش هایی بود که تنها مبتنی بر دارایی اطلاعات کاربری خاص هستند. این اطلاعات می تواند رشته ای از داده های آموزشی باشد یا حتی تنها به داشتن شکل موج امضای گیرنده مطلوب و هم زمانی با آن محدود گردد [2].

پس آشکارسازی غیر متمرکز را می توان به آشکارسازهای مبتنی بر دریافت رشته های آموزشی و آشکارسازهای کور به گونه ای که در ادامه تبیین داده می گردد، تقسیم بندی نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: